Thu Tứ, “Thơ nội dung khác”

đèo sương

núi khuất mù sương dốc nửa vời
biển sâu thăm thẳm sóng im hơi
hoa lau phơ phất lưng đèo vắng
loáng thoáng mưa bay lạnh môi cười
vách đá cô tùng năm tháng nhạt
rì rào gió kể chuyện muôn nơi
mai này xuống lại đời chen lấn
mệt mỏi nằm mơ lạc đỉnh trời.(1)đỉnh ốc

tà dương đáy vực nắng chơi vơi
sừng sững muôn tòa năm tháng phơi
núi tím trời xanh chiều lặng lẽ
tít mù cánh ó hững hờ rơi
non cao vỏ ốc trông rờn rợn
thuở nào sóng dậy giữa mù khơi
thời gian vô tận đời khoảnh khắc
băn khoăn chi đến chuyện sao dời.(2)đã xong

cái ván ấy đã xóa rồi
thắng bại đã xong
sao anh cứ lầm rầm ngồi đánh mãi!

cặp ngựa giao chân quỉ quái, nước pháo trùng,
                                                      cấp tập song xa...
tiếc nhỉ, giá...
thôi
đầu Quan Công đã rơi
quát tháo, than thở, cũng đã xong rồi cơ đồ nhà Thục.(3)chẳng cần mới lạ

cái nước ấy!
thôi nhé, lần chót đấy!
ván mới
“ngẫu nhiên” đưa đẩy
lùng bùng, bẫy cũ lại sa!

chết người chẳng cần mới lạ
thắng nhờ bại bởi
trăm lần chỉ một chước thôi.(4)cờ thật cờ chơi

quân cờ chơi hai màu đỏ son đen mực
bàn cờ chơi vuông vức, đường lối phân minh
bàn cờ thật vô hình
quân đen xịt, trắng tinh, tím ngắt, đỏ loét,
                                                            xanh lè...
quân tắc kè, lúc đỏ lúc xanh.(5)
_________
(1) Làm năm 1989, khi thăm vùng Big Sur, bang California, Mỹ.
(2) Làm năm 1989, khi thăm Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ.
(3), (4), (5) Làm năm 1997.