Xuân Giao, “Bài ca biên giới” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.