Thu Tứ, “Cồn Cỏ”
buổi trưa nắng gắt
những lô-cốt bỏ hoang nhô lên
                     như những đầu người
                             mà đất đã chôn tới gần mi mắt
những đôi mắt từng ngày đêm
                đăm đăm hướng biển, chớp lòe giận dữ,
                            phun sắt lửa khi tàu thù ló dạng
                                   và lặng trông, vui rộn trước
                                             bóng thuyền mình…
ơi, thế mà một nửa trăm năm rồi đấy
vút cao kia, trên nền trời xanh thẳm, cờ Tổ quốc
                                          đang phần phật in hình
và đây, trên đỉnh những “đầu” đã gần vào hẳn đất,
                                           vài ba cờ lau trắng bạc
                                                  cũng phất phơ bay.17/6/2019