Thu Tứ, “Hư tâm”
buông mình cho võng ôm thân
vòng tay ôm lại võng, nâng đầu mình
lơ mơ ngước mặt lên nhìn
tre giàn cọ mái, làm thinh suốt chiều.


25/4/2019
Mộc Châu