Nguyễn Hữu Mười, Mùi cỏ cháyXin bấm vào đây để xem.