Ở Liên Xô, Khơ-rút-sốp vẫn còn nắm quyền, mà Khơ-rút-sốp thì chủ trương hòa hoãn với Mỹ.

Ở Trung Quốc, lãnh đạo nghi ngờ Mỹ và Liên Xô đang cấu kết để hại nước mình và chủ trương tích cực chống lại sự bành trướng của Mỹ ở Đông Nam Á.(1)

Bất cứ hành động nào của bất cứ “bạn” nào, cứ xét từ quan điểm quyền lợi riêng của bạn thì hiểu được hết.

(Thu Tứ)

(1) Quả thực, đầu năm 1964 Mỹ đã rủ Liên Xô cùng tiến công để ngăn Trung Quốc sở hữu vũ khí hạch nhân. Liên Xô từ chối tham gia, Mỹ bỏ ý định. Tháng 10 năm 1964, Trung Quốc tiến hành cuộc thử bom nguyên tử đầu tiên của mình.Tố Hữu, Nhớ lại một thời (22)Ngày 4-8-1964, chúng tôi nhận được tin máy bay Mỹ đánh đảo Hòn Mê ở Thanh Hóa. Ngay hôm sau chúng tôi lên đường về nước (từ Cu-ba) (…)

Về đến Liên Xô, đang trông chờ một động thái tích cực, chúng tôi lại vấp phải một sự im lặng đến khó hiểu (…)

Trái lại, qua Trung Quốc, liền thấy ngay một cảnh tượng thật cảm động (…)


(Tố Hữu,
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000, tr. 364-365)