Vũ Trọng Hối, “Đường tôi đi dài theo đất nước”Xin bấm vào đây để nghe.