“Kết quả của Linebacker II theo phương Tây”
Quân sự
(…) gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng của Bắc Việt Nam (…) nhưng không chặn được dòng chi viện theo Đường mòn Hồ Chí Minh.

Ngoại giao
Một số quốc gia Tây phương chỉ trích Mỹ (…) (nặng lời nhất là) Thụy Điển và Úc

Chính trị
Ở Mỹ, Nixon bị gọi là “người điên” (…) Tít lớn trên báo chí: “Diệt chủng”, “Dã man thời đại Đá”, “Dã man và xuẩn” v.v.

Tổng kết
(Khi hội đàm Paris mở lại) Bắc Việt Nam từ chối thay đổi thỏa ước đã đạt hồi tháng 10 năm 1972. Khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt Nam phản đối, Nixon dọa sẽ lật đổ Thiệu như đã làm với Ngô Đình Diệm trước kia. Trong tháng 1 năm 1973, Mỹ ký thỏa ước này thành hòa ước Paris. Tác dụng chính của hòa ước Paris là đưa Mỹ ra khỏi Việt Nam.


(Nguồn: trang
en.wikipedia.org)