KHÂM THIÊN VÀ BẠCH MAI 12-1972


            (Tít lớn trên báo (Mỹ) về cuộc đánh bom: “Diệt chủng”, “Dã man thời đại Đá”, “Dã man và Xuẩn”, trong mục chép về
            “Operation Linebacker II” của trang en.wikipedia.org)

            Phố Khâm Thiên


            Bệnh viện Bạch Mai
            Đài tưởng niệm ở phố Khâm Thiên