Sách báo phương Tây cung cấp bằng chứng về độ chính xác lạ lùng trong lời nhận định của Hồ Chủ tịch về tâm lý của lãnh đạo Mỹ:

- Trước tiên là ngạc nhiên: “Chúng ta đã có mười năm làm chủ hoàn toàn không phận Lào và Việt Nam. Kết quả là con số không. Có cái gì đó hỏng với chiến lược…” (Nixon viết gửi Kissinger ngày 3 tháng 1 năm 1972, theo trang
dailymail.co.uk).

- Sau đó là: “Nixon bực tức về sự chống trả của Bắc Việt Nam và muốn trừng phạt họ, trong một nỗ lực một ăn hai thua” (trang
en.wikipedia.org)

Mỹ huy động không quân vào một cuộc đánh bom lớn chưa từng có kể từ Thế chiến thứ Hai, thế mà vẫn thua!

Được cái thua như thế không phải ấm ức vì đã cố hết sức.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “… có thua nó mới chịu thua”(…) lời dặn của Bác Hồ đầu năm 1968 khi Người đến thăm Bộ tư lệnh Phòng không – Không quân: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua”


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1141)