Phạm Tuyên, “Hà Nội – Điện Biên Phủ”Xin bấm vào đây để nghe ban hợp ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.