Hải Ninh, Vĩ tuyến 17 ngày và đêmXin bấm vào đây để xem