TÔ NGỌC VÂN
      - Tranh thiếu nữ thiếu phụ (10-20)