Hồ Bắc, “Tổ quốc yêu thương” (AV)Xin bấm vào đây để nghe Ái Vân trình bày.