Phi Tiến Sơn, Cầu Ông TượngXin bấm vào đây để xem.