Nguyễn Tài Tuệ, “Xa khơi” (TN)Xin bấm vào đây để nghe.