Văn Ký, “Trời Hà Nội xanh” (VH)Xin bấm vào đây để nghe.