Văn Ký, “Trời Hà Nội xanh” (VH)Xin bấm vào đây để nghe Vũ Hoa trình bày.