Bùi Đình Hạc, Hà Nội 12 ngày đêmXin bấm vào đây để xem