Trong hồi ký Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: “… vô vàn những tiếng cuốc đào đất bất kể đêm ngày (…) mỗi lúc càng rõ (…) chính là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo tử cho con nhím Điện Biên Phủ”. Nhím nghe rồi nhím bắn lông nhím, rồi nhím kêu hàng đàn chim sắt tới giúp chống cuốc. Vô ích. Ngày 7 tháng 5 vẫn cứ tới!

(Thu Tứ)Chế Lan Viên, “Tiếng cuốc chim ở Điện Biên”Mỗi đêm một tiểu đội để xương thịt mình trong ruột đất
Cho sáng ra chiến hào từng thước nhích dần lên
Làm nên chiến thắng có tiếng hát vang trời
                                                              các giàn đại bác
Lại có im lìm của tiếng cuốc chim.