Phan Nhân, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (TK)Xin bấm vào đây để nghe.