Thanh Tùng, “Giọt nắng bên thềm” (TD)Xin bấm vào đây để nghe Thùy Dung trình bày.