An Thuyên, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”Xin bấm vào đây để nghe Thanh Hoa trình bày.