Văn Dung, “Bài ca đường 9 chiến thắng” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.