Vũ Trọng Hối, “Bước chân trên dải Trường Sơn”Xin bấm vào đây để nghe.