Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 03.03

           03.03 là “đá”, bộ thứ ba

           Ảnh chụp ở Cao Bằng và Lạng Sơn trong tháng 3 và 4 năm 2018.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!