Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) (bên ngoài)

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Xe tăng trong đại đội 4, lữ đoàn 273, đã tham gia chiến đấu trong trận Buôn Ma Thuột ngày 10-3-1975