Trọng Bằng, “Bão nổi lên rồi” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe ban hợp ca nam nữ của Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.