Ðọc trình bày của Nguyễn Lân Cường dưới đây, thấy có chỗ khó hiểu:

- “Ở đại chủng Mongoloid thì chủng tộc Bắc Cực và Viễn Ðông là có mũi hẹp nhất (...) chỉ số mũi từ 43 đến 46.” Nhưng những bức ảnh chụp người Eskimo ở Bắc Cực, người Koryak, người Chukchi ở Nga Viễn Ðông đều cho thấy họ có mũi rất giống mũi... Việt Nam, tức nói chung không hẹp chút nào!

- “Ở đại chủng Europoid (...) mũi hẹp đến (...) trung bình (...) 46-53.” Mũi Tây mà rộng hơn mũi Eskimo!?

(Thu Tứ)Nguyễn Lân Cường, “Chỉ số mũi”Ở đại chủng Australo-Négroid, mũi rộng, chỉ số mũi thay đổi từ 51 đến 60. Ở đại chủng Europoid, mũi thay đổi trong khoảng từ mũi hẹp đến mũi trung bình (...) 46.0 - 53.0

Ở đại chủng Mongoloid thì chủng tộc Bắc Cực và Viễn Ðông là có mũi hẹp nhất: chỉ số mũi từ 43.0 đến 46.0. Chủng tộc Bắc Á mũi bình thường: chỉ số từ 48 đến 49. Chủng tộc Nam Á có mũi thay đổi từ trung bình đến rộng (48-55). Riêng ở chủng tộc Mỹ, mũi thay đổi từ rất hẹp đến rộng; chỉ số từ 42 đến 51. Chỉ số mũi của người cổ Ðông Sơn trung bình là 53.67, nằm trong giới hạn của chủng tộc Nam Á.


(Nguyễn Lân Cường,
Ðặc điểm nhân chủng (của) cư dân văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam, nbx. Khoa Học Xã Hội, 1996. Nhan đề tạm đặt.)