Thu Tứ, “Quá cố nhân trang của Mạnh Hạo Nhiên”




Về vườn mà về được một cái vườn như thế này, dễ vui đạo lắm. Vui rồi rủ bạn cũ đến cùng vui, càng vui. Cái đoạn cuối của một đời người ở Á Đông xưa, nó có thể thật là đẹp.

Nguyên văn

Cố nhân cụ kê thử
Yêu ngã chí điền gia
Lục thụ thôn biên hợp
Thanh sơn quách ngoại tà
Khai hiên diện trường phố
Bả tửu thoại tang ma
Ðãi đáo trùng dương nhật
Hoàn lai tựu cúc hoa.


Dịch nghĩa

Bạn cũ sắm đủ gà, gạo nếp
Mời ta đến chơi nếp nhà ở quê
Quanh làng cây cối mọc xanh um
Ngoài thành có núi biếc thoai thoải
Mở cửa hiên thấy vườn tược bao la
Nâng chén bàn chuyện trồng dâu, đay
Ðợi đến ngày trùng cửu
Sẽ lại đến để cùng ngắm hoa cúc.

Dịch thơ

Nếp gà bác sắm đủ dùng
Tôi theo nhời đến vui chung mấy ngày
Bờ thôn cây cối xanh đầy
Xiên xiên núi biếc thành ngoài đâu xa
Ngồi trông đất cát bao la
Cùng nhau nâng chén, nông gia chuyện trò
Lan man khắp việc nhỏ to
Hẹn nhau lại gặp ngày hoa cúc vàng...


Bản dịch thơ khác

Cố nhân sẵn có lúa gà
Mời ta đến chỗ điền gia tự tình
Ven làng cây cối tốt xanh
Bóng thanh sơn mé ngoại thành chiếu xiên
Ruộng vườn trông rõ trước hiên
Rượu kèo trò chuyện tần phiền dâu đay
Trùng dương chờ đợi đến ngày
Bấy giờ đến lượt trưng bài cúc hoa.
(Trần Trọng Kim)

Đủ gà đủ gạo nếp
Bạn mời ta đến nhà
Quanh làng cây san sát
Ngoài lũy núi tà tà
Cửa nhòm cảnh vườn tược
Rượu hứng chuyện tằm tơ
Hẹn đến ngày trùng cửu
Về xem cúc nở hoa.
(Châu Giang và Tương Như)










________
Tên bài nghĩa là “Thăm trang trại của bạn cũ”.