Trần Hoàn, “Tình ca mùa xuân” (BY)Xin bấm vào đây để nghe Bảo Yến hát.