Thu Tứ, “Lưu Nguyễn tái đáo… của Tào Đường”
Từ cõi bụi háo hức trèo lên chốn cũ, đến nơi thấy chỉ khác có... cao độ! Vẫn “Đào Nguyên” nhưng không phải Thiên Thai. “Thì em đã bảo chàng rồi”. Cái thư trao ngày ly biệt đã mở ra xem chưa nhỉ? Thôi chắc chỉ còn cách cố tu cho thành tiên.

Nguyên văn

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân
Thương đài bạch thạch dĩ thành trần
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc
Yên hà bất tự vãng niên xuân
Ðào hoa lưu thủy y nhiên tại
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân.


Dịch nghĩa

Trở lại Thiên Thai tìm nàng tiên Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng đã hóa bụi cả
Ðộng sâu vắng vẻ không còn tiếng “kèn hát”
Mây hạc xác xơ buồn bã không gần gụi như xưa
Cỏ cây màu sắc đều khác ngày trước
Khói, ráng cũng không giống cảnh xuân năm nào
Hoa đào, dòng nước chảy còn y như cũ
Nào đâu người mời rượu tiễn khi xưa.

Dịch thơ

Chán đời trở gót Thiên Thai
Đá rêu nơi đứng cùng ai tan rồi
Hạc mây xơ xác lạ người
Kèn im hát bặt, phải này hang xưa?
Vời trông khói ráng, ngẩn ngơ
Màu cây sắc cỏ, mơ mơ hồ hồ
Suối còn, hoa vẫn, xuân hờ!
Người trao chén tiễn bây giờ nơi nao?...


Bản dịch thơ khác

Lại tới Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuộm màu trần
Ðàn im ca vắng trơ hang rỗng
Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân
Cây cỏ rày xem ngơ ngẩn sắc
Khói sương nay cũng hững hờ xuân
Hoa đào nước chảy y như cũ
Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân.
(Khuyết danh)

Non Thai, lối cũ hỏi người xưa
Đá trắng, rêu xanh những bụi dơ
Quạnh quẽ hang sâu, đàn hát vắng
Đìu hiu xóm cũ, hạc mây thưa
Cỏ cây thay hẳn xuân năm trước
Mây dáng còn đâu vẻ bây giờ!
Hờ hững hoa đào theo nước suối
Nào người kèo chuốc lúc say sưa!
(Ngô Tất Tố)

Lại đến Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuốm phong trần
Hạc mây vắng vẻ làng xưa khác
Sênh phách im lìm động trống không
Cây cỏ xem qua ngơ ngẩn sắc
Khói mây trông lại hững hờ xuân
Hoa đào nước biếc trôi như cũ
Nào thấy ai xưa chuốc rượu mừng.
(Trương Việt Linh)


(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)_______
Tên bài đầy đủ là “Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử”, nghĩa là “Lưu, Nguyễn trở lên Thiên Thai không gặp lại các nàng tiên”.