Tượng đài Trần Hưng Đạo ở tp Nam Định

           Ảnh chụp trong tháng 5 năm 2017