Đền thờ Hồ Chủ tịch ở tp Tuyên Quang

           Ảnh chụp trong tháng 2 năm 2017