Trung đoàn Thủ Đô rút, giặc không hay biết. “Những người con trai con gái (...) hôm nay trở lại”, giặc cũng không hay biết. “Hôm qua”, “hôm nay”, ta “đi trong từng ngõ tối”, để “ngày mai”:

“Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
(...)
Năm cửa ô đón mừng
(...)
Hà Nội bừng Tiến quân ca”.

Bài hát này Văn Cao sáng tác cũng trong năm 1950. Trời hãy còn tối lắm, nhưng trong những lòng thiết tha tin tưởng đã chói lọi tưng bừng ánh sáng!

(Thu Tứ)Chính Hữu, “Đêm Hà Nội 1950”Đêm Hà Nội buốt tê
Phố dài nghe sấu rụng
Nhìn ra cửa ô, bóng những con đê
Ầm ì tiếng súng

Ai về đó?
Trăng chếch bóng đen
Dài trên đường nhựa
Loáng đèn

Những người con trai con gái
Hôm qua ra đi, hôm nay trở lại

Hà Nội vẫn còn đây
Đứng lên từ gạch ngói
Hà Nội đang rầm rì
Đi trong từng ngõ tối.