Khu di tích địa đạo Củ Chi

           Ảnh chụp trong hai năm 2015, 2016

           Nhiều pho tượng thật là linh động!