Khi tình cảm mở rộng đến từ riêng hóa chung thì “trong xa cách vẫn gặp người thân yêu”. Thậm chí dù người ấy đã hy sinh rồi, cũng vẫn cứ gặp lại được (bài “Em tôi”). Cái không khí của một thời nó đặc biệt đến lạ lùng. (TT)Phan Thị Thanh Nhàn, “Nhớ”
Ô kìa ai đến là quen
Bộ quân phục cũ, mũ mềm, trán cao
Dáng đi nhanh nhẹn làm sao
Mắt nhìn xa, bước tự hào hiên ngang
Mừng vui em gọi vội vàng
Ai ngờ lúc đến gần hơn em nhầm
Một ngày không biết mấy lần
Bâng khuâng em tự cười thầm: vẩn vơ
Rõ ràng anh ở rất xa
Sao em lại cứ ngỡ là gần bên?
Hẳn là anh cũng nhiều phen
Đường hành quân tưởng thấy em đến gần
Thoáng qua một dáng quen thân
Lưng gùi đạn, chiếc khăn rằn quàng vai
Phải không anh của em ơi
Trong xa cách vẫn gặp người thân yêu...