Thu Tứ, “Kim Lăng đồ của Vi Trang”
“Giấc mộng” Lục Triều dài 369 năm, bắt đầu năm 220. Kim Lăng từ lâu đổi thành Nam Kinh. Cái bờ đê từng có rặng liễu đứng “buông mành” hàng mấy thế kỷ, bây giờ có còn dấu vết?

Nguyên văn

Giang vũ phi phi giang thảo tề
Lục Triều như mộng điểu không đề
Vô tình tối thị Ðài Thành liễu
Y cựu yên lung thập lý đê.


Dịch nghĩa

Mưa sông bay bay, cỏ sông mọc đều đặn
Thời Lục Triều như giấc mơ, chim đâu hót
Rặng liễu ở Ðài Thành thật hết sức vô tình
Vẫn buông mành suốt mười dặm đê y như trước.

Dịch thơ

Bản 1:

Mưa nhiều cỏ mọc tốt ghê
Lục Triều, một giấc ngủ mê hơi dài
Đài Thành liễu mặc chuyện người
Mành tơ buông vẫn hơn mười dặm xanh…


Bản 2:

Mưa phơi phới cỏ sông tươi tốt
Mộng sáu triều tỉnh một tiếng chim
Khéo vô tình bấy liễu xanh
Tang thương vẫn rủ tơ mành như xưa…


Bản dịch thơ khác

Mưa lả tả, cỏ sông một sắc
Mộng Lục Triều một giấc buồn tênh
Liễu Ðài Thành, thật vô tình
Y nguyên như cũ rủ mành trên đê.
(Trần Trọng Kim)

Phơi phới mưa bay trên cỏ sông
Sáu triều như mộng tiếng chim suông
Đài Thành liễu vẫn xanh hờ hững
Mười dặm đê xa khói vẫn lồng.
(Trần Trọng San)

Phơi phới mưa sông cỏ ngập bờ
Chim kêu Lục Đại đã như mơ
Vô tình thay giống Đài Thành liễu
Tha thướt đê dài vẫn rũ tơ.
(Bùi Khánh Đản)


Mưa sông lất phất cỏ non
Lục triều đâu nữa chỉ còn tiếng oanh
Vô tình nhất liễu Đài Thành
Đê xưa mười dặm giăng giăng khói mờ.
(Trương Việt Linh)


Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)

_________
Tên bài nghĩa là “Bức họa Kim Lăng”.