Thu Tứ, “Tạp thi của khuyết danh”
Cuốc kêu “nhớ nước”, ai đó nghe lại nhớ nhà mà “kêu” thành thơ. Tiếng cuốc tắt đã mười mấy thế kỷ, tiếng thơ cuốc vẫn còn vang...

Nguyên văn

Cận hàn thực vũ thảo thê thê
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê
Ðẳng thị hữu gia qui vị đắc
Ðỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề.


Dịch nghĩa

Mưa gần tiết hàn thực, cỏ xanh tốt
Gió rờn lúa non, liễu trên đê lấp lánh (?)
Như nhau, sao có nhà mà chưa được về nhà
Cuốc ơi, đừng hướng về bên tai mà kêu nữa.

Dịch thơ

Mưa hàn thực cỏ tốt tươi
Lúa non gió rợn liễu phơi xanh bờ
Xa quê nghe cuốc, thẫn thờ
Có nhà sao vẫn vật vờ, cuốc ơi!


Bản dịch thơ khác

Gần hàn thực cỏ xanh mưa ướt
Ngọn lúa non gió lướt liễu bờ
Có nhà chưa được về nhà
Ðỗ quyên thôi chớ rầy rà bên tai.
(Trần Trọng Kim)

Hàn thực mưa tuôn màu cỏ biếc
Đồng xanh gió lướt liễu đê vờn
Thương người quê cũ về đâu được
Tiếng cuốc thôi đừng khóc nỉ non.
(Trương Việt Linh)