“Bác Hồ một tình yêu bao la” sau đây sẽ do Thanh Hoa hát…Thuận Yến, “Bác Hồ một tình yêu bao la” (TH)Xin bấm vào đây để nghe