Ôi to và đẹp! May quá, tất cả chỉ là trong lòng của “hai người (...) đang đổi cái hơi”! (TT)Lời dân ca Lự, “Đang đổi cái hơi”
- Ôi bản mường ơi
Mọi cái nhà sắp đổ
Đêm khuya, gà gáy ran trong ổ
Suối ngừng lại cả rồi
Gió lay chuyển động trời
Núi sạt nhanh xuống đất
Rừng cây rạp đổ tất
Vì dưới thang có hai người
Đang trộm ôm nhau, đang đổi cái hơi.


(Dân ca Lự, theo Phạm Đức trong
Học ăn, học nói, học gói, học mở, nxb. Thanh Niên, 2016)