Dân ca Lự “Mùa xuân vùng cao” sau đây sẽ do một tốp học sinh trung học tỉnh Lào Cai biểu diễn…Dân ca Lự, Mùa xuân vùng caoXin bấm vào đây để nghe