CHÙA BÁI ĐÍNH (NINH BÌNH)

           Ảnh chụp tháng 1 năm 2017