Nguyễn Đức Toàn“Biết ơn chị Võ Thị Sáu” sau đây sẽ do Bích Liên hát…Biết ơn chị Võ Thị Sáu (BL)Xin bấm vào đây để nghe