Thu TứMạnh Thành ao của Vương Duy
Trông di tích, nghĩ đến người chủ đã mất tích, rồi nghĩ mai kia mình sẽ là chủ nhân mất tích của một di tích… Thôi, mặc kệ đám liễu cỗi, vào lo mở tiệc tân gia đi.

Nguyên văn

Tân gia Mạnh Thành khẩu
Cổ mộc dư suy liễu
Lai giả phục vi thùy
Không bi tích nhân hữu.


Dịch nghĩa

Vừa dọn nhà đến cửa thung Mạnh Thành
Cây ai trồng nay còn mấy gốc liễu cỗi
Người sẽ đến đây ở sau ta là ai?
Xót xa làm chi những cái thuộc về người trước.

Dịch thơ

Thế là xong cuộc dọn nhà
Dạo vườn ngắm gốc liễu già, bâng khuâng…
Mai kia ai nhỉ lại mừng
Tân gia, vườn dạo ngập ngừng nhớ xưa...


Bản dịch thơ khác

Mạnh Thành nhà mới ở đây
Vườn xưa còn lại mấy cây liễu già
Rồi ra ai đến làm nhà
Luống thương khi trước người ta có rồi.
(Trần Trọng Kim)

Mạnh Thành dựng một ngôi nhà
Dấu xưa còn lại năm ba liễu gầy
Biết sau ai ở chốn này
Ích gì buồn cảnh trước ngày có ta.
(Khuyết danh)

Mạnh Thành nhà mới nọ
Liễu cỗi cây già đó
Ai sẽ lại về đây?
Buồn người xưa đã trọ.
(Lê Nguyễn Lưu)________
Tên bài nghĩa là “Thung Mạnh Thành”.