Hát chèo - “Cấm giá” (NHCVN)Xin bấm vào đây để nghe.