Vũ Thanh, “Bài ca Hà Nội” (KH)Xin bấm vào đây để nghe Kiều Hưng trình bày.