Trần Tiến“Cô gái Sầm Nưa” sau đây sẽ do Quang Phác hát…Cô gái Sầm Nưa (QP)Xin bấm vào đây để nghe