Thu Tứ, “Thanh Minh của Đỗ Mục”
“Thanh Minh trong tiết tháng ba”. Bên ta “rét tháng ba, bà già chết cóng”, đâu đó bên Tàu mưa lay phay lất phất mà không biết có rét chăng. Dù ngoài thế nào, “hồn muốn đứt” thì trong rét lắm. Hạnh thôn gấp ghé, làm ngay một bát hôi hổi, mới may ra… sống.

Nguyên văn

Thanh Minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.


Dịch nghĩa

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất
Người đi đường thấy buồn tan nát cả lòng
Ướm hỏi xem ở đâu có quán rượu
Trẻ chăn trâu chỉ thôn Hạnh Hoa đằng xa.

Dịch thơ

Bản 1:

Thanh Minh mưa nhỏ lay phay
Dặm dài bóng lẻ mưa bay tận lòng
Rét này chẳng rượu không xong
Hạnh thôn trẻ trỏ đi vòng lối kia.


Bản 2:

Tiết tháng ba lay phay mưa rét
Suốt dặm dài bóng chiếc buồn sao
Hỏi thăm quán rượu chỗ nào?
Trẻ trâu ngoái chỉ: ông vào ngõ kia.


Bản dịch thơ khác

Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa
Hỏi thăm quán rượu đâu à?
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.
(Tương Như)

Thanh minh thời tiết mưa phùn
Khách đi đường thấy lòng buồn nao nao
Hỏi xem quán rượu nơi nào
Trẻ chăn trâu chỉ lối vào Hạnh Hoa.
(Trương Việt Linh)

Thanh minh lất phất tiết mưa phùn
Đường thẳm người đi chĩu nỗi buồn
Ướm hỏi nơi đây đâu quán rượu
Trẻ trâu xa chỉ Hạnh Hoa thôn.
(Trần Đông Phong)(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)