Thu TứTảo khởi của Lý Thương Ẩn
Ai làm ra vạn vật? “Trời”. Làm ra cho ai? Chịu!

Nguyên văn

Phong lộ đạm thanh thần
Liêm gian độc khởi nhân
Oanh đề hoa hựu tiếu
Tất cánh thị thùy xuân.


Dịch nghĩa

Buổi mai gió mát sương không nhiều
Trong mành có người một mình thức dậy
Chim hót, hoa lại cười
Rút cuộc, cảnh xuân là dành cho ai?

Dịch thơ

Tinh mơ trời đất trong lành
Một mình thức dậy vén mành bước ra
Ngắm hoa nở, lắng chim ca
Bâng khuâng tự hỏi xuân là cho ai…


Bản dịch thơ khác

Gió êm sương nhạt sớm mai
Một mình thức dậy khoan thai trước mành
Hoa cười oanh nói trên cành
Gẫm xem xuân sắc trời dành cho ai?
(Võ Khắc Triển)

Sáng ngày gió mát sương thanh,
Ấy ai dậy sớm mở mành trông chơi.
Thú vui chim hót hoa cười,
Phải đâu xuân của riêng ai thế này.
(Trần Trọng Kim)

Gió móc mai yên tĩnh,
Vém rèm dậy một mình.
Hoa cười oanh lại hót,
Ai được cái xuân xinh?
(Lê Nguyễn Lưu)

Sớm ra, sương gió trong lành,
Một mình trở dậy vén mành đứng trông.
Hoa cười, oanh hót nắng hồng,
Hỏi ai hưởng được mặn nồng xuân tươi?...
(Anh Nguyên)________
Tên bài nghĩa là “Dậy sớm”.