Chu Quang Trứ viết lời sau đây hồi đầu thập kỷ 2000. Bây giờ năm 2016. Cảnh quan văn hóa Việt Nam hiện nay… Thôi, Tết cũng đừng về cụ ơi, bởi “những điều trông thấy” chắc chắn sẽ làm đau đớn hồn”. Có lẽ “điều” làm đau nhất là nhan nhản những “người con gái Việt Nam da vàng” tóc râu ngô.

(Thu Tứ)Chu Quang Trứ, “Xa lạ, kỳ quái”Làn sóng lối sống phương Tây xô tới bằng cả sức mạnh vật chất “tân tiến” đầy hấp dẫn (…) cuốn hút (đông đảo nhân dân Việt Nam) (…) Một cảnh quan xa lạ có khi kỳ quái (…)


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I, tr. 149)